banner banner banner banner banner banner

Celestin Freinet


Celestin Freinet (1896-1966) was een Franse onderwijzer en generatiegenoot van onderwijsvernieuwers als Dewey, Montessori, Petersen (Jenaplan), Parkhurst (Daltonplan) en Steiner (Waldorf/Vrije School) . Omdat hij op de dorpsscholen, waar hij werkte, ertegen aanliep dat veel kinderen in zijn klas moeite hadden met de aangeboden leerstof, zocht hij naar andere manieren om de kinderen tot leren te brengen. Hij ging met zijn kinderen de school uit om bedrijfjes in het dorp en de natuur in de omgeving te bekijken en te onderzoeken. Freinet ontwikkelde samen met de kinderen uit zijn klas en collega's de zogenaamde technieken:
  • waarbij ervaringen en leervragen van de kinderen uitgangspunt zijn voor het onderwijs;
  • waarbij de organisatie van het klassenleven door de kinderen samen met de leerkracht wordt gedaan (burgerschapsvorming in de praktijk);
  • waar kinderen leren van de kennis en ervaringen van andere kinderen, volwassenen, culturen enz. De leerkracht zorgt daarbij voor diepte, structuur en het 'borgen' van wat is geleerd.
De betekenis van het freinetonderwijs
Het onderwijs vindt niet plaats aan de hand van vaste methodes, maar vertrekt vanuit de ervaringen en belevingen van de kinderen. De leraar en de groep zorgen er samen voor dat hier zinvol mee gewerkt kan worden. Freinet noemde dit 'leren volgens de natuurlijke methode' (ook wel genoemd 'levend leren').

Pedagogische uitgangspunten (invarianten)
Freinet heeft 32 pedagogische principes ofwel invarianten beschreven, die aan de basis liggen van het freinetonderwijs. Leerkrachten en scholen gebruiken deze basisprincipes bij het inrichten van het onderwijs en bij de reflectie op hun onderwijs.

De moderne school (Ecole Moderne)
Dit uitgaan van de levende werkelijkheid betekent: midden in het leven staan! Dit houdt in dat een school een 'moderne school' moet zijn, die de leerlingen helpt om te leren regie te voeren over het leven van vandaag en zich voor te bereiden op de vraag van de wereld van morgen.

Lees meer over Celestin Freinet in de PDF: