Technieken


CÚlestin Freinet ontwikkelde technieken waardoor:

  • Ervaringen van de kinderen uitgangspunt zijn voor het onderwijs;
  • De organisatie van het klasseleven voor de kinderen overzichtelijk is, zodat er sprake van zelfbeheer kan zijn;
  • Kinderen leren van de ervaringen van andere kinderen, volwassenen, culturen enz., waarbij de leraar diepte en structuur aanbrengt;
  • Er zonder methodeboekjes gewerkt kan worden.

Technieken in de praktijk
Het gaat er bij het werken met deze technieken niet om, dat ze klakkeloos worden toegepast. Welke technieken toegepast worden en op welke manier is afhankelijk van de tijd, de situatie en de mogelijkheden in de klas. Voor freinetwerkers is het een voortdurend proces van zoeken, soms teleurstelling, compromissen en natuurlijk successen. De inrichting van de klas en de verschillende werkhoeken spelen daarbij een belangrijke rol.

Overzicht van technieken
Links naar een korte beschrijving van technieken en werkwijzen: 

_lijst