Overzicht scholen die lid zijn van de Freinetbeweging


Midden-Nederland Zuid-Nederland West- Brabant Noord-Nederland

Overzicht Freinetscholen
(in willekeurige volgorde)

Voor het uitwisselen van ervaringen en het leggen van contacten met andere Freinetklassen is er een overzicht van Freinetscholen met eventuele websites. Elke school is gaarne bereid om nader in te gaan op uw serieuze belangstelling in het Freinetonderwijs. 

Maak uw keuze
Klik op het kaartje voor adressen in Noord-, Midden- en Zuid-Nederland.  De Vlaamse adressen zijn verdeeld in twee regio’s.
De schoolnamen werden in willekeurige volgorde opgenomen.