Projecten en Werkgroepen in Nederland


Nieuwe projecten in Nederland
Binnen de Freinetbeweging in Nederland is een aantal werkgroepen actief. In de werkgroepen wisselen leerkrachten en andere belangstellenden ervaringen met elkaar uit. En samen bouwen ze aan een nieuw product. Altijd heeft deze uitwisseling als doel om de praktijk in de lesgroepen te verbeteren. In de pagina actueel kunt u regelmatig nieuws uit deze werkgroepen aantreffen Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief:
  • Werkgroep directies
  • Werkgroep Freinet Noord
  • Werkgroep levend rekenen
  • Werkgroep kwaliteitszorg
De werkgroep directies komt vier maal per jaar een dag bijeen om te werken aan onderwerpen die actueel zijn voor de freinetscholen. De coördinatie ligt bij één van de directeuren.

De werkgroep Freinet Noord bestaat uit teams van freinetscholen en individuele leden uit het noorden van het land. Zij  werken aan hele practische onderwerpen, die direct betrekking hebben op het werk met de kinderen. De coordinatie ligt bij één van de deelnemers.

De werkgroep levend rekenen bestaat uit deelnemers uit Vlaanderen en Nederland die zich bezighouden me het ontwikkelen van deze vorm van reken- en wiskundeonderwijs. 

De werkgroep kwaliteitszorg bestaat uit enkele leden van De Freinetbeweging die regelmatig overleggen met de inspectie en de directies van scholen over de kwaliteitsbewaking van freinetscholen.Meer informatie

Voor meer informatie of voor deelname aan één van de projecten of werk-
groepen, kunt u contact opnemen met
het Freinetkantoor:

T 0512 - 46 18 78

E info@freinet.nl