Pedagogiek


Uitgangspunten van de freinetpedagogiek
Kenmerkend voor het freinetonderwijs is het respect dat er is voor de mening en eigenheid van leerlingen, ouders en collegas. Behandel iedereen met respect, dat krijg je terug. Geef kinderen vertrouwen, dat wordt niet beschaamd. De school is een coöperatieve leef- en werk-gemeenschap waar leerlingen, leerkrachten en ouders serieus worden genomen en samen de verantwoordelijkheid dragen. De opvoedkundige relatie tussen leerkracht en leerlingen berust op wederkerigheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Als leerkrachten een kind complimenteren, begeleiden, beoordelen of straffen, vragen ze zich regelmatig af: Hoe zou ik in zijn of haar plaats reageren?

In freinetonderwijs kan het kind gemotiveerd aan het werk, omdat het zelf mee kan kiezen wat hij doet. Het kind wordt serieus genomen. Geen school is dezelfde, dat geldt zeker voor freinetscholen. De overeenkomst zit in de nu volgende uitgangspunten:
  • De ervaringen en belevingen van de leerlingen vormen een vertrekpunt van het onderwijs, waarbij de leerkracht en de groep ervoor zorgen dat er zinvol gewerkt wordt;
  • Leren is experimenteel zoeken en ontdekken;
  • Het werk van de leerlingen moet plaatsvinden in een voor hen zinvol verband;
  • De opvoeding op school vindt plaats in democratisch/co√∂peratief overleg.
Pedagogische kenmerken
Freinetleerkracht word je al doende en al zoekend en door regelmatig samenwerken en overleggen met collega's. Een freinetschool heeft meesters en juffen nodig die niet alleen doorkneed zijn in de freinettechnieken, maar zich ook de pedagogische visie die daaraan ten grondslag ligt, eigen hebben gemaakt. Gebaseerd op de uitgangspunten ontwierp Freinet onder de titel Les invariants pedagogiques een soort praktijkcode, een reeks van pedagogische beginselen waaraan leraren op freinetscholen zichzelf en elkaar kunnen toetsen.


Freinetonderwijs nu
Nu, ruim vijftig jaar later, spreken we over Pedagogische kenmerken, een praktijkcode (een kwaliteitskaart) voor Nederlandse freinetwerkers anno 2018, steunend op zijn testament, maar wel vertaald naar onze tijd, onze omstandigheden en ons spraakgebruik. Freinetscholen gebruiken deze kenmerken voor de kwaliteitszorg. Deze kenmerken zijn regelmatig onderwerp van discussie binnen De Freinetbeweging.

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over deze kenmerken kunt u contact opnemen via
E info@freinet.nl