Nascholing Vlaanderen


Historiek


30 jaar geleden hebben een aantal leerkrachten de eerste Vlaamse Freinetscholen opgestart.
Deze 'actiegroep kritisch onderwijs' organiseerde ook werkvergadering en studiedagen voor Freinetwerkers.  Later ging de AKO op in de Freinetbeweging in Vlaanderen.
Nog steeds wordt, los van onderwijskoepels,  in navorming voorzien.

Freinetscholing Gent

Op dit moment loopt de driejarige opleiding voor freinetwerker in Gent. Deze opleiding biedt leerkrachten van freinetscholen de gelegenheid om zich professioneel te specialiseren in het freinetonderwijs en leidt tot een officieel erkend diploma. Voor uitgebreide informatie: Luc Heyerick (luc.heyerick@telenet.be)

Projecten en werkgroepen in Vlaanderen
Vlaanderen telt ondertussen bijna 100 Freinetscholen. Om navorming bereikbaar te maken, werken we in twee regio's:

*West- en Oost-Vlaanderen

*Brantli (Brabant, Antwerpen, Limburg)

zie voor uitgebreide info: www.freinetbeweging.be 

 


Alle geïnteresseerden zijn welkom. Je kunt je aanmelden op de website www.freinetbeweging.be