Nascholing Vlaanderen


Historiek


De Freinetbeweging Vlaanderen kent een lange geschiedenis.
Een aantal leerkrachten die 30 jaar geleden de eerste Vlaamse Freinetscholen hebben opgestart, startten destijds ook met AKO.
Deze ’actiegroep kritisch onderwijs’ organiseerde werkvergadering en studiedagen voor Freinetwerkers.  Later werd AKO Freinetbeweging Vlaanderen.
Het bleef een onafhankelijk orgaan van enthousiaste leerkrachten die los van een onderwijskoepel in navorming voorzag.

Projecten en werkgroepen in Vlaanderen
Vlaanderen telt ondertussen bijna 100 Freinetscholen. Om de bijscholingen bereikbaar te maken, werken we in twee regio’s.
  • maandelijkse werkvergaderingen voor West- en Oost-Vlaanderen
  • maandelijkse werkvergaderingen voor Brantli (Brabant, Antwerpen, Limburg)
Daarnaast lopen ook nog volgende projecten:
  • een lees- en schrijfgroep
  • tweejaarlijks freinetweekend in augustus
  • driejarige opleiding tot Freinetleerkracht

Je kan hier onze concrete jaarkalender bekijken:

 

  


Vlaamse Beweging
Ook nu blijft dit voor de Vlaamse Beweging het fundament van onze werking. Maandelijks komen we bij elkaar om te reflecteren over de Freinetvisie en de concrete uitwerking in onze klassen.
Wij kennen geen geschiedenis van betalende navorming. Lid worden of inschrijven is geen noodzakelijkheid.
Alle geďnteresseeerden zijn welkom. Het volstaat je naam door te geven en je wordt uitgenodigd op onze activiteiten.

definitieve planning freinetbeweging vlaanderen 2013 2014.pdf
freinetbewegingvlaanderen - jaarplanning 2015 2016.pdf