In de praktijk


Freinetonderwijs in de praktijk
Hoe gaat dat dan? Op welke wijze worden de leerlingen wijzer? Celestin Freinet heeft daarvoor een aantal methoden, die hij technieken noemde, ontwikkeld. Natuurlijk staat die ontwikkeling niet stil.

Waar vroeger de drukpers voorop stond om het werk van een kind te vermenigvuldigen en er anderen kennis van te laten nemen, wordt dit middel steeds meer ingehaald door de moderne drukpers, de computer. ICT en de mogelijkheden daarvan nemen een belangrijke plaats in bij het freinetonderwijs. Eenzelfde soort aanpassing geldt ook bij de andere technieken. Het hoe is maar gedeeltelijk op papier uit te leggen. De eigen ervaring in een freinetklas en het contact met freinetleraren is een noodzakelijke aanvulling. 

Overzicht Freinetscholen

Voor het uitwisselen van ervaring en het leggen van contacten met andere freinetklassen is er een overzicht van freinetscholen met eventuele websites. Elke school is gaarne bereid om nader in te gaan op uw serieuze belangstelling in het freinetonderwijs.