Echter Cahiers


Praktijkgerichte katernen voor vernieuwend onderwijs
Echter Cahiers zijn voor scholen die bezig zijn of aan de slag willen met levend leren. Ze zijn voor onderwijsmensen die hun ervaringen willen delen en uitwisselen met anderen. Echter Cahiers gaan over en specifiek onderwerp uit de onderwijspraktijk. Ze worden gemaakt door de enige echte onderwijskundigen: schoolteams en hun leerlingen in samenwerking met de redactie van mensen uit het freinet- en jenaplanonderwijs. De Cahiers worden uitgegeven door de Freinetwinkel vanuit een samenwerkingsverband met Jenaplan Advies en Scholing en Bureau voor Levend Leren.
Bestellen
Leden van De Freinetbeweging ontvangen publicaties uit deze serie alleen als ze deelnemen aan studiedagen of andere activiteiten. Men kan de nummers bestellen:

 Freinetwinkel