Bijeenkomsten in 2020 gaan niet door.

10 juni 2020 - In dit bijzondere jaar gaat alles anders dan gepland, ook binnen onze vereniging. Gelukkig kunnen zowel in Nederland als Vlaanderen de leerlingen weer op school met z'n allen aan het werk in hun groepen. En in tegenstelling tot op veel reguliere scholen, is de paniek over de 'opgelopen leerachterstand' bij de schoolteams in de freinetscholen niet groot.
Wel moet er ook geïmproviseerd worden de komende tijd maar 'freinetters' zijn flexibel en creatief en het vertrouwen bij leerlingen en leerkrachten is er.

Voor de Freinetbeweging betekent het een jaar van het niet door kunnen gaan van samenkomsten. Zowel de RIDEF in juli, het congres in Gent in augustus en de studiedag in Nederland moesten worden afgeblazen en verplaatst of doorgeschoven naar andere momenten. Zoals de RIDEF het moment is, waarop ook de FIMEM (Internationale Freinetorganisatie) de algemene vergadering (General Assembly) als onderdeel van het programma kan houden, is de studiedag Nederland voor de Vereniging voor freinetpedagogie de gelegenheid tot het houden van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De FIMEM organiseert de vergadering nu online en met betrekking tot onze vereniging zal over de ALV 2020 op de komende bestuursvergadering een besluit worden genomen.