Algemeen


De Vereniging voor freinetpedagogie geeft verschillende publicaties uit:

De Freinetbibliotheek
In De Freinetbibliotheek verschijnen vertalingen van boeken van Freinet zelf of van boeken die over hem zijn geschreven.

De Reeks
In De Reeks wordt niet enkel een gangbare visie op actuele onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen vanuit de freinetbeweging aangereikt.  In de uitgaves van De Reeks beschrijven verschillende auteurs vanuit de praktijk  technieken en werkwijzen voor leraren, studenten en directeuren, die behulpzaam kunnen zijn bij het versterken van het freinetwerk of om  Freinet in de vingers te gaan krijgen.

De Echter Cahiers
De Echter Cahiers zijn brochures met praktijkgerichte informatie voor en door de praktijk van vernieuwend onderwijs.

Diverse uitgaven
Daarnaast heeft de Vereniging voor freinetpedagogie nog diverse uitgaven van algemene aard.


Uitgaven bestellen?
Alle uitgaven van de Vereniging voor freinetpedagogie 
kunt u rechtstreeks bestellen:

Freinetwinkel