Activiteiten


De Vereniging voor Freinetpedagogie is actief!
Dat betekent: volop bezig zijn met de onderwijskundige ontwikkelingen en onderwijsvernieuwing. In dat kader passen nascholingsactiviteiten en werkgroepen die nieuwe projecten uitvoeren en ontwikkelen. 

De Vereniging voor freinetpedagogie wil vanuit haar deskundigheid en visie op onderwijs scholen ondersteunen. Dat gebeurt ook in de vorm van nascholing van leraren en teams.

De vereniging werkt nauw samen met de Nederlandstalige Freinetbeweging waarvan Freinetwerkers uit Nederland en Vlaanderen deel uitmaken.  Want samen zijn we nog sterker.  Er worden studiedagen georganiseerd, publicaties geschreven, praktijk uitgewisseld, ...etc.  De meest concrete werkdagen en vormingen worden verder regionaal georganiseerd.  Het overkoepelend bestuur co├Ârdineert de samenwerking en zorgt voor voldoende kruisbestuiving.

Projecten en werkgroepen in Nederland
Binnen de vereniging in Nederland is een aantal werkgroepen actief rond diverse onderwerpen. In deze werkgroepen wisselen leraren en andere belangstellenden ervaringen met elkaar uit. Regelmatig worden nieuwe projecten gestart over actuele onderwerpen. Altijd heeft deze uitwisseling als doel het werken in de scholen te verbeteren. Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief:
  • Levend rekenen
  • Werkgroep directies
  • Werkgroep kwaliteitszorg
Projecten en werkgroepen in Vlaanderen
Vlaanderen telt ondertussen meer dan 100 Freinetscholen.  Om de bijscholingen bereikbaar te maken, wordt in twee regio's gewerkt. 
  • maandelijkse werkvergaderingen voor West- en Oost-Vlaanderen
  • maandelijkse werkvergaderingen voor Brantli (Brabant, Antwerpen, Limburg)
Daarnaast lopen ook nog volgende projecten:
  • lees- en schrijfgroepen
  • tweejaarlijks freinetstudiedagen in augustus
  • driejarige opleiding tot Freinetleerkracht, 

U kunt ook meedoen!

Stuur een email  aan het Freinetkantoor (info@freinet.nl). Vermeld om welk project het gaat. Wij benaderen u dan met verdere informatie en een uitnodiging.
Voor onze leden
Voor de leden bestaan een aantal speciale pagina's met waardevolle aanvullingen en mogelijke ondersteuning in het onderwijs. 

Wilt u lid worden?
U wilt graag van de voordelen als lid profiteren? Dat kan. Wij zetten de voordelen nog even op de rij en u kunt zich digitaal aanmelden. Het Freinet-
kantoor neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.