In 2020 wordt de RIDEF-bijeenkomst, waarop freinetwerkers vanuit de hele wereld samenkomen, gehouden van 20-29 juli in Quebec, Canada. 
Leden van de Vereniging voor freinetpedagogie kunnen daaraan deelnemen. Opgave via de RIDEF- website.

http://ridef.one/en/