De Reeks 16 en Freinetbibliotheek nr. 14.

Dit jaar komen er twee nieuwe uitgaven. In de Reeks nummer 16: Wat gebuurt er bij jou? over het leren buiten het schoolgebouw, zoals de buurtwandeling. Dit boek is geschreven door de schrijfgroep in Vlaanderen (Goedele, Rozemarijn en Joanna) en in de Freinetbibliotheek (nummer 14) komt een Nederlandse vertaling uit van Freinet's brochure Brevets et Chefs-d’Oeuvre , geschreven samen met J. Petitcolas. Wederom vertaald door Rouke Broersma (titel: Brevetten en meesterstukken. ). In dit boek is ook een hoofdstuk opgenomen van Jimke Nicolai: Hedendaagse brevetten in Nederland en Vlaanderen.  Beide boeken worden gepresenteerd op de studiedag Nederland in Heiloo op 15 november 2019.BREVET VAN VERMOGEN Rouke.pdf