Nieuw: Freinetbibliotheek 12: 'Natuurlijk leren lezen'

In ‘Natuurlijk leren lezen’ beschrijft Freinet hoe zijn dochtertje Baloulette leerde praten, krabbels maken, tekenen, schrijven en lezen. Uit haar leerproces trok hij zelf lering voor zijn onderwijsopvattingen die actueler zijn dan ooit:

“Op alle niveaus in onze school bieden wij kinderen gereedschap en technieken voor werk dat beantwoordt aan hun functionele behoeften en dat het aanvankelijk schrijf-lees  onderwijs minder problematisch maakt.

Ik meet mijn jonge vogels geen kunstmatige vleugels aan om ze vervolgens het nest uit te gooien. Ik laat hun veren geduldig groeien en zich ontwikkelen, in de zekerheid dat onvermijdelijk de opvlucht komt op het gewenste, het natuurlijke, dus op het juiste moment”.