Freinetbibliotheek


Vertaalde teksten van en over Freinet 
Als het onderwijsdebat over wederzijds respect tussen leraar en leerling, over waarden en normen, over burgerschap en burgerzin, over cultuurbesef, over leren leren, over gemotiveerd leren, ergens behoefte aan heeft, dan is het aan diepgang en bezieling. In dit debat wordt de stem van Freinet te weinig gehoord. Jammer, want zijn opvattingen over opvoeding, onderwijs, de rol van de onderwijzer, kind, cultuur, staat en maatschappij zijn actueler dan ooit. Zijn klas - werkplaats, experimenteerruimte, kenniscentrum, atelier en oefenplek voor democratisch samen leven - kan nog steeds een inspirerend voorbeeld zijn. Met De Freinetbibliotheek, waarin we vertaalde teksten van en over Freinet uitbrengen, ontsluiten we de toegang tot zijn werk.

Freinetbibliotheek
In deze serie verschijnen boeken van en over Freinet. Je kunt de titels aanschaffen in de Freinetwinkel onder > Freinetbibliotheek.
Bestellen
Leden van De Freinetbeweging ontvangen publicaties uit deze serie automatisch. Niet leden kunnen de nummers bestellen:

 Freinetwinkel
Verschenen in oktober 2006  
De biografie van Celestin Freinet.