Uitnodiging A.L.V. vrijdag 17 november 16.15 uur Nieuwe Regentesseschool Utrecht

Het is inmiddels een goede traditie dat de ALV plaats vindt op de jaarlijkse studiedag.
Dit om zoveel
mogelijk mensen in staat te stellen om deel te nemen zonder daarvoor
extra te moeten reizen. Natuurlijk is de afstand altijd een punt, zeker nu ons aandachts-
gebied zowel Nederland als Vlaanderen betreft. Daarom willen wij de leden, die niet
naar Utrecht komen, verzoeken  om vooraf via info@freinet.nl  te reageren wanneer ze
bij willen dragen .

Maak hier gebruik van want de vereniging kan alleen goed functioneren wanneer de leden
actief meedoen en meebeslissen.

Bijgevoegd de bestanden voor de ALV:


Agenda ALV 17 november 2017.pdf
Notulen ALV 11 november 2016.pdf
ALV 2017 bestuursverkiezingen.pdf
ALV Verslag van de freinetco÷rd 2017.pdf
ALV 2017 Begroting 2018.pdf
Financieel jaarverslag 2016.pdf
Overzicht lidmaatschappen 2017.pdf
Financieel jaarverslag 2015.pdf