Uitnodiging A.L.V. vrijdag 17 november 16.15 uur Nieuwe Regentesseschool Utrecht

Het is inmiddels een goede traditie dat de ALV plaats vindt op de jaarlijkse studiedag.
Dit om zoveel
mogelijk mensen in staat te stellen om deel te nemen zonder daarvoor
extra te moeten reizen. Natuurlijk is de afstand altijd een punt, zeker nu ons aandachts-
gebied zowel Nederland als Vlaanderen betreft. Daarom willen wij de leden, die niet
naar Delft komen, verzoeken  om vooraf via info@freinet.nl  te reageren wanneer ze
bij willen dragen .

Maak hier gebruik van want de vereniging kan alleen goed functioneren wanneer de leden
actief meedoen en meebeslissen.

De agenda wordt in FN 204 gepubliceerd