Algemene ledenvergadering - ALV 2020


In verband met de onzekere situatie rond de Corona-pandemie zal de ALV-2020  online plaatsvinden via Google-Meet op woensdag 18 november van 15.00 -16.30 uur. 
Voor velen van ons een nieuwe situatie en het zal dan ook zeker even 'wennen'zijn.

Begin oktober zal het bestuur de agenda en de procedure van aanmelding en inloggen aan alle leden bekendmaken.