De Freinetbeweging

 
Op deze website kunt u lezen hoe karakteristiek de aanpak in het freinetonderwijs is.
  • Levend Leren op een natuurlijke manier.
  • Samen met andere kinderen werken en leren.
  • Maar ook zelfstandig.
  • Werken naar eigen belangstelling en vanuit eigen ervaring
  • Samen verantwoordelijk; ook voor onderlinge verhoudingen!
CÚlestin Freinet  lees meer...
De Freinetbeweging is een vereniging van en voor mensen die staan voor vernieuwend onderwijs op basis van de door CÚlestin Freinet ontwikkelde pedagogie. De Freinetbeweging maakt deel uit van de Internationale Mouvement Freinet en ondersteunt haar leden en aangesloten scholen met onderwijskundige informatie. Ze onderhoudt contacten met universiteiten en hogescholen en draagt zorg voor scholing en begeleiding. De Freinetbeweging neemt een belangrijke plaats in bij onderwijsvernieuwing in Vlaanderen en Nederland.Actueel nieuws